PALACKÝ František - Praha 6, Hradčany, Milady Horákové 5/133, Státní ústřední archiv, podesta schodiště nad přízemím

PALACKÝ František - Praha 6, Hradčany, Milady Horákové 5/133, Státní ústřední archiv, podesta schodiště nad přízemím

PALACKÝ František, ( 1798 - 1876 ), významný český historik, politik, organizátor veřejného kulturního a vědeckého života, vůdčí osobnost národního obrození. Zakladatel moderního českého dějepisectví, literární kritik, autor díla Dějiny národa českého, oficiální stavovský historiograf.

Praha 6, Hradčany, Milady Horákové 5/133, Státní ústřední archiv, podesta schodiště nad přízemím, - busta v nice na kamenném pilíři.

24. 4. 2013