PERNER Jan Ing.- Praha 1, Nové Město, Hybernská 1014/13, Masarykovo nádraží, nádražní salónek T. G. Masaryka u 1. nástupiště

PERNER Jan Ing.- Praha 1, Nové Město, Hybernská 1014/13, Masarykovo nádraží, nádražní salónek T. G. Masaryka u 1. nástupiště

PERNER Jan Ing., ( 1815-1845 ), český projektant a stavitel železničních tratí, vrchní inženýr státních drah. Technické vzdělání získal studiem na pražském technickém učilišti. Celou kariéru spojil s výstavbou železničních tratí. Mimo jiné prosadil návrh trasy z Olomouce do Prahy a dále podél Labe do Drážďan. Zemřel mlád tragicky při jízdě vlakem krátce po otevření železniční tratě u Chocně, když narazil hlavou o sloupek nádražních vrat.

Praha 1, Nové Město, Hybernská 1014/13, Masarykovo nádraží, nádražní salónek T. G. Masaryka u 1. nástupiště - busta.

Ve stejné síni busta T. G. Masaryka.