PISKÁČEK Adolf - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

PISKÁČEK Adolf - Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň

PISKÁČEK Adolf, ( 1873 - 1919 ), český hudební skladatel, sbormistr a spisovatel. Vystudoval Konzervatoř, obor varhany a skladba. Autor oper, baletní hudby, hudby orchestrální i komorní. Napsal též román a povídky o české hudbě pod pseudonymem Jan Hořec. Jeho bratr Rudolf se stal známým operetním skladatelem. V letech 1903-1911 byl sbormistrem Hlaholu.

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, budova Hlaholu, sborová síň, - busta.

Sborová síň je vyzdobena celkem 16 bustami slavných osobností, spjatých s činností pěveckého sboru Hlahol.