Praha 1, Hradčany, Kanovnická 69/3, Dům pážat, za vchodovými dveřmi

Praha 1, Hradčany, Kanovnická 69/3, Dům pážat, za vchodovými dveřmi

 

Praha 1, Hradčany, Kanovnická 69/3, Dům pážat, za vchodovými dveřmi, - textová pamětní deska se zněním : " DŮM PÁŽAT / STOJÍ NA MÍSTĚ TŘÍ MĚŠŤANSKÝCH DOMŮ, / KTERÉ KONCEM 15. STOLETÍ PŘEŠLY DO MAJETKU PÁNŮ ZE ŠTERNBERKA. / PŘI POŽÁRU R. 1541 VYHOŘELY A NA JEJICH SPÁLENIŠTI / BYL VYSTAVEN NOVÝ RENESANČNÍ DŮM. / KATEŘINA Z LOKŠAN, OVDOVĚLÁ ZE ŠTERNBERKA, / BYLA MAJITELKOU DOMU KONCEM 16. STOLETÍ. / POSTOUPILA HO R. 1587 CÍSAŘI RUDOLFU II. PRO CÍSAŘSKÁ PÁŽATA. / OD KONCE 17. STOLETÍ BYL DŮM UŽÍVÁN K OBYTNÝM ÚČELŮM / PRO HRADNÍ ZAMĚSTNANCE A CHUDŠÍ OBYVATELE HRADČAN. / V ROCE 1973 SE STAL JEHO UŽIVATELEM ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA / MĚSTA PRAHY, JEHOŽ PÉČÍ BYL DŮM V LETECH 1974-1975 REKONSTRUOVÁN. / OBNOVU PROVEDL PRAŽSKÝ STAVEBNÍ PODNIK N. P. NOSITEL ŘÁDU PRÁCE, / JZD ČEJKOVICE A ÚSTŘEDÍ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL / PODLE PROJEKTU ING. ARCH. STANISLAVA HUBIČKY Z PROJEKTOVÉHO / ÚSTAVU DOPRAVNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB V PRAZE. / INVESTOREM BYL ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MĚSTA PRAHY. ".