Praha 1, Hradčany, Pražský hrad, katedrála sv. Víta, přízemí v podvěží

 

Praha 1, Hradčany, Pražský hrad, katedrála sv. Víta, uvnitř vstupu v podvěží, - pamětní deska se zněním : NA PAMĚŤ SVĚCENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE K NOVÉ ČÁSTI / CHRÁMU S. VÍTA  DNE 1. ŘÍJNA 1876 VĚNOVAL TOTO / OKNO V R. 1934 SPOLU S CHOTÍ ANNOU VELKOSTATKÁŘ / JAN KOLÁTOR , KTERÝ SE SLAVNOSTI SÚČASTNIL / JAKO KAMENICKÝ UČEŇ HUTĚ SVATOVÍTSKÉ. /  Dále se na desce zobrazuje 8 polí se siluetami osob, zúčastněných svěcení. 1) MALÍŘ  F. SEQUENS, SOCHAŘ L. ŠIMEK, M. RIEGEROVÁ, ARCH. A. BARVITIUS / 2) HISTORIK W. W. TOMEK, ARCH. J. ZÍTEK / 3)  PROBOŠT AD. WURFEL, KANOVNÍK ANT. HANKA / 4) ŘEDITEL KÚRU JAN. N. ŠKROUP, POLITIK ZEITHAMMER, ARCH. J. MOCKER / 5 -prázdné / 6) JAN KOLÁTOR / 7) KARDINÁL KNÍŽE B. SCHWARZENBERG / 8) FR. PALACKÝ, DR. FR. L. RIEGER / .