Praha 1, Josefov, Maiselova 63/10, Maiselova synagoga, předsíň

Praha 1, Josefov, Maiselova 63/10, Maiselova synagoga, předsíň

Praha 1, Josefov, Maiselova 63/10, Maiselova synagoga, předsíň, - kamenná pamětní deska s textem : " Přestavba tohoto chrámu / byla obětavostí jeho členů / v r. 5653 ( 1893 ) započata a / v r. 5666 ( 1905 ) dokončena. ".

1. 8. 2013