Praha 1, Malá Strana, Klárov 131/3, Klarův ústav slepců, nyní Český geologický ústav, u vstupu v přízemí, 1)

Praha 1, Malá Strana, Klárov 131/3, Klarův ústav slepců, nyní Český geologický ústav, u vstupu v přízemí, 1) - kamenná pamětní deska s latinským textem : " AEDES / COECORUM ADULTORUM APTIS OPERIS SUNTESTANDORUM, QUARUM PO - / SITA SUNT PRIMA FUNDAMENTA DIE XV. IUNII MDCCCXXXVI. ".

Pamětní deska připomíná slavnostní položení základního kamene této stavby 15. 6. 1836.

Na protilehlé straně chodby je pamětní deska o zásluhách na působení Českého geologického ústavu (2).

3. 9. 2013