Praha 1, Nové Město, Jindřišská 909/14, budova České pošty, severovýchodní část haly

Praha 1, Nové Město, Jindřišská 909/14, budova České pošty, severovýchodní část haly, - skleněná pamětní deska s textem : " BUDOVA POŠTY BYLA POSTAVENA V R. 1874. / SOUČÁSTÍ PŘÍSTAVBY Z R. 1898 BYLO / ZASTŘEŠENÍ PŘEDNÍHO DVORA OCELOVOU / PROSKLENOU KONSTRUKCÍ. DALŠÍ PROMĚNY / BUDOVY VE 20. STOLETÍ PŘEDSTAVUJÍ POUZE / DISPOZIČNÍ A KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY. / ZÁSADNÍ REKONSTRUKCI BUDOVY USKUTEČNILA / ČESKÁ POŠTA, STÁTNÍ PODNIK, V OBDOBÍ / LISTOPAD 1996 AŽ ZÁŘÍ 1990. ČÁST BUDOVY / BYLA UVEDENA DO PROVOZU 20. 4. 1998. / PLNÝ PROVOZ POŠTY BYL ZAHÁJEN 5. 10. 1999. / HLAVNÍ INVESTOR STAVBY : / ČESKÁ POŠTA, STÁTNÍ PODNIK / GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. JAN PŘIBYL / PŘÍMÝ INVESTOR : / ČESKÁ POŠTA, STÁTNÍ PODNIK - ODŠTĚPNÝ ZÁVOD / PRAHA - ŘEDITEL ING. JAROSLAV SVĚTLÍK / GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY A ZÁSTUPCE / INVESTORA PRO VÝKON INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ / ING. ARCH. PODPĚRA, SPOL. S R. O. PRAHA / AUTOŘI PROJEKTU : / ING. ARCH. BLAHOMÍR PODPĚRA / A ING. ARCH. DALIBOR DUBOVÝ. / STATIK ING. JANA LYONOVÁ, / TECHNICKÝ DOZOR MILOŠ PROCHÁZKA / GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY / KONSTRUKTIVA BRANKO, A. S. PRAHA / HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ MILOSLAV ČERVENÝ / ROZHODUJÍCÍ SUBDODAVATELÉ / BRICK, REALIZACE INTERIÉRŮ S. R. O. PRAHA / ALKOM - IPC, S. R. O. PRAHA - SLABOPROUDÉ / ELEKTROINSTALACE A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY. ".

21. 10. 2013