Praha 1, Nové Město, Jindřišská 966/36, Gymnázium, vestibul, 2)

Praha 1, Nové Město, Jindřišská 966/36, Gymnázium, vestibul, 2)

Praha 1, Nové Město, Jindřišská 966/36, Gymnázium, vestibul, 2) - pamětní deska s textem : " V HUSITSKÝCH DOBÁCH NA TÉTO / ŠKOLE PŮSOBIL MISTR KRISTIÁN Z KOL- / DÍNA, POZDĚJŠÍ PROFESOR UNIVERSITY / A KANCLÉŘ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. / R. 1598 BYL REKTOREM TÉTO ŠKOLY / MISTR JAN CAMPANUS VODŇANSKÝ, ZNÁMÝ / Z HISTORICKÉHO ROMÁNU Z. WINTRA. / V LÉTECH 1921-33 ZDE VYUČOVAL /  EDUARD ŠTORCH, AUTOR OBLÍBENÝCH / SPISŮ PRO MLÁDEŽ. / K VÝZNAMNÝM BÝVALÝM ŽÁKŮM ŠKOLY / PATŘÍ AKADEMIK PhDR. VÁCLAV VOJTÍŠEK. ".

Na protější stěně je obdobně řešená pamětní deska.

20. 10. 2013