Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, Hlahol, proti vstupním dveřím

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, Hlahol, proti vstupním dveřím

 

Praha 1, Nové Město, Masarykovo nábřeží 248/16, Hlahol, proti vstupním dveřím, - kamenná pamětní deska s textem : " R. 1904-1905 POSTAVIL HLAHOL TENTO DŮM / OBĚTAVÝM ÚSILÍM ČLENSTVA A SVÝCH PŘÁTEL /  ZAJISTIV TAK UMĚLECKÉ ČINOSTI SVÉ TRVALÝ / DOMOV A BEZPEČNÝ KROV. VDĚČNÁ / PAMĚŤ ZACHOVÁNA BUĎ PŮVODCŮM JEHO / KOMITÉTU PRO ZŘÍZENÍ SPOLKOVÝCH MÍST- / NOSTÍ - STAVEBNÍMU DRUŽSTVU - STAVEBNÍMU / KOMITÉTU - KYTAŘE - OKTETU DAM - KROUŽKU - / PĚVECKÉMU SDRUŽENÍ PARAPLE A VŠEM / OBĚTAVĚ ČINNÝM ČLENŮM. / LÁSKOU BYLS VZTÝČEN - LÁSKOU / BUĎ CHRÁNĚN - NÁRODU SLUŽ - /  HLAHOLSKÁ PÍSEŇ PROVÁZEJ / POVŽDY NÁRODA VZLET ! ".