Praha 1, Nové Město, Národní 227/2, Národní divadlo, suterén se základními kameny, 1)

Praha 1, Nové Město, Národní 227/2, Národní divadlo, suterén se základními kameny, 1)

Praha 1, Nové Město, Národní 227/2, Národní divadlo, suterén se základními kameny, 1) - čtyřdílná kovová textová pamětní deska. Horní deska s textem : " REKONSTRUKCE NÁRODNÍHO DIVADLA / A DOSTAVBA JEHO OKOLÍ BYLY USKUTEČNĚNY / V LETECH 1978-1983 PÉČÍ SOCIALISTICKÉ SPOLEČNOSTI / A SPOJENÝM ÚSILÍM DĚLNÍKŮ,  TECHNIKŮ, / PROJEKTANTŮ, ARCHITEKTŮ A VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ. / CELÝ AREÁL BYL PŘEDÁN VEŘEJNOSTI / DNE 18. LISTOPADU 1983 U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ / OTEVŘENÍ NÁRODNÍHO DIVADLA ".

Na dalších třech deskách jsou uvedeny názvy institucí, podniků a organizací, které se podíleli na obnově historické budovy a dobudování areálu.