Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, Národní muzeum, 1. patro u schodiště

Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, Národní muzeum, 1. patro u schodiště

Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 1700/68, Národní muzeum, 1. patro u schodiště, - kamenná pamětní deska s textem : " NÁRODNÍ MUSEUM, ZALOŽENÉ / ROKU 1818 SKUPINOU VLASTENCŮ V ČELE S KAŠPAREM / ZE ŠTERNBERKA, PLNÍ PŘÁNÍ FRANTIŠKA PALACKÉHO, / ABY BYLO VĚRNÝM OBRAZEM VLASTI I NÁRODA. SVÝMI / SBÍRKAMI A VĚDECKÝM BÁDÁNÍM OBJÍMA OBLASTI / CELÉHO SVĚTA. / Z POČÁTKU V ŠTERNBERSKÉM DOMĚ NA HRADČANECH, BUDOVÁNO DÁLE V NOSTICKÉM / PALÁCI NA PŘÍKOPĚ, DOSTALO ROKU 1891 TUTO BUDOVU, / VYSTAVĚNOU JOSEFEM SCHULZEM A VYZDOBENOU / VYNIKAJÍCÍMI ČESKÝMI MALÍŘI A SOCHAŘI, ABY / DOMÁCÍM I CIZÍM UKÁZALA BOHATSTVÍ A KRÁSU / VEŠKERÉ, HLAVNĚ PAK NAŠÍ PŘÍRODY, I DĚJE SVĚTA, / PRÁCI A VZDĚLANOST VĚKŮ MINULÝCH, SLÁVU A UTRPENÍ / NAŠEHO NÁRODA PRO POUČENÍ, VÝSTRAHU a POSILU ".