Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 599/29, Spolkový dům Typografické besedy, uvnitř za vstupními dveřmi

Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 599/29, Spolkový dům Typografické besedy, uvnitř za vstupními dveřmi

Praha 1, Nové Město, Ve Smečkách 599/29, Spolkový dům Typografické besedy, uvnitř za vstupními dveřmi, - mramorová pamětní deska v českém a druhá protějšková deska v německém jazyce. Text : " ZBUDOVÁNO v R: 1894-5 / KU CTI A ROZKVĚTU / ÚSTŘ. SPOLKU KNIHTISKAŘŮ A / PÍSMOLIJCŮ V ČECHÁCH / " TYPOGRAFICKÉ BESEDY " / KDYŽ PŘEDSEDAL SPOLKU / KAREL KRUNERT. / PŮSOBENÍM STAVEBNÍHO ODBORU / JEMUŽ PŘEDSEDAL / VÁCLAV TITL. / PROJEKTOVAL A ŘÍDIL / FRANTIŠEK ŠKABROUT. / ARCHITEKT. / PROVÁDĚLI / JAN HEBERLE a JAN EV. DEPORT, / STAVITELÉ ".