Praha 1, Staré Město, Malá Štupartská, kostel sv. Jakuba, na pilíři u kněžiště, severně od hlavního oltáře, 1)

Praha 1, Staré Město, Malá Štupartská, kostel sv. Jakuba, na pilíři u kněžiště, severně od hlavního oltáře, 1)

Praha 1, Staré Město, Malá Štupartská, kostel sv. Jakuba, na pilíři u kněžiště, severně od hlavního oltáře, - kamenná pamětní deska s dlouhým latinským textem, který vyzdvihuje udělení breve papeže Benedikta XIII. z r. 1725 a privelegium papeže Benedikta XIV. z r. 1751. Interpretace v českém jazyce : " Všechny mše, kdykoliv sloužené u oltářů tohoto kostela za papeže, kardinály, ochránce řádu, zesnulé spolubratry stejného řádu, taktéž i ostatní kněze, se těší věčné výsadě hlavního oltáře, stvrzené papežským breve papeže Benedikta XIII. ze dne 31. ledna 1725, nadto ještě všechny mše  za výše uvedené osoby a také za osoby, jakými jsou ochránci a ordináři kláštera, nejvyšší představení, dočasní mecenáši kláštera, dobrodinci a samotní bratři a mniši podřízeni řádu a jejich rodiče, sloužené jakýmkoliv knězem se těší témuž věčnému privilegiu oltářnímu z milosti papeže Benedikta XIV. ze dne 4. září 1751".