Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 190/5, Klementinum, pravá strana průjezdu z Mariánského náměstí, za vstupem

Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 190/5, Klementinum, pravá strana průjezdu z Mariánského náměstí, za vstupem

Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 190/5, Klementinum, pravá strana průjezdu z Mariánského náměstí, za vstupem, - mramorová pamětní deska  s latinským textem : " MVSARVM. AMICIS / ET. NATVRAE. CVRIOSIS / PATERE. VOLVIT. / IOSEPHUS. II. AVGVSTVS / MDCCLXXXIII. ". Přeloženo do češtiny : Přátelům můz a badatelům o přírodě chtěl učiniti přístupným císař Josef II. 1783. 

Roku 1783 došlo k rozhodnutí císaře Josefa II. věnovat část bývalého jezuitského Klementina univerzitní knihovně a také univerzitnímu přírodnímu kabinetu. Původně byla deska osazena na průčelí do Mariánského nám., přemístěna byla 31.8.1866.

13. 5. 2013