Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 98/1, Městská knihovna, levá strana vestibulu, 1)

Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 98/1, Městská knihovna, levá strana vestibulu, 1)

 

 

Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 98/1, Městská knihovna, levá strana vestibulu, 1), - kamenná pamětní deska s textem : " VYBUDOVALA A OBCI VĚNOVALA / PRAŽSKÁ MĚSTSKÁ POJIŠŤOVNA / NA PAMĚŤ SVÉHO ŠEDESÁTILETÉHO TRVÁNÍ ".

Na protější straně vestibulu obdobně řešená pamětní deska.