SMETÁČEK Václav - Praha 1, Staré Město, Nám. republiky 1090/5, Obecní dům, 1. mezipatro, chodba zkušebny symfonického orchestru

SMETÁČEK Václav, ( 1906 - 1986 ), významný český dirigent, hobojista, sbormistr, hudební vědec, skladatel a pedagog. Vystudoval pražskou Konzervatoř, na UK obor hudební vědu a estetiku. Zakladatel a umělecký vedoucí  Pražského dechového kvinteta v l. 1928-1956. V letech 1934-1939 sbormistr Hlaholu, od r. 1942 šéfdirigent Symfonického orchestru FOK, propagátor díla Bedř. Smetany, v r. 1976 obdržel titul národní umělec.

Praha 1, Staré Město, Nám. republiky 1090/5, Obecní dům, 1. mezipatro, chodba zkušebny symfonického orchestru, - busta a nápis : " NÁRODNÍ UMĚLEC / Dr. VÁCLAV SMETÁČEK / ŠÉFDIRIGENT / SYMFONICKÉHO ORCHESTRU / HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ( FOK ) / V LÉTECH 1942-1972 ".

V sousedství je ve stejném stylu busta V. Talicha a v 1. patře busty Jul. Grégra, Fr. Palackého a Fr. Lad. Riegra.

13. 12. 2013