Praha 1, Staré Město, Náměstí Curierových 901/7, Právnická fakulta, přízemí, v hale

Praha 1, Staré Město, Náměstí Curierových 901/7, Právnická fakulta, přízemí, v hale

Praha 1, Staré Město, Náměstí Curierových 901/7, Právnická fakulta, přízemí, v hale, - kovová pamětní deska se zněním : " BUDOVA PRÁVNICKÉ / FAKULTY UNIVERZITY / KARLOVY BYLA / POSTAVENA V LETECH / 1926-1929 / PODLE PROJEKTU / ZAKLADATELE / ČESKÉ MODERNÍ / ARCHITEKTURY / JANA KOTĚRY / 1871-1923 / ZA PŘISPĚNÍ / LAD. MACHONĚ / 1888-1973 ".