Praha 1, Staré Město, Novotného lávka 201/1, Muzeum Bedřicha Smetany, 1. patro, na chodbě u schodiště, 2)

Praha 1, Staré Město, Novotného lávka 201/1, Muzeum Bedřicha Smetany, 1. patro, na chodbě u schodiště, 2)

Praha 1, Staré Město, Novotného lávka 201/1, Muzeum Bedřicha Smetany, 1. patro, na chodbě u schodiště, 2) - skleněná pamětní deska s česko- anglicko- německým textem : " Muzeum Bedřicha Smetany bylo založeno v roce 1926 / Sborem pro postavení pomníku Bedřichovi Smetanovi. / Sídlí v budově bývalé Staroměstské vodárny propůjčené / pražskou obcí v roce 1935. Pro veřejnost bylo zpřístupněno / 12. května 1936. Od roku 1976 se stalo odborným / oddělením Muzea české hudby a tím součástí / Národního muzea. / Základem jeho sbírek je Smetanova pozůstalost zakoupená / v roce 1928. Kromě ní spravuje muzeum i rozsáhlé / fonografické sbírky, notový archiv, tiskovou dokumentaci, / knihovnu a fonotéku. / tyto fondy dokumentují nejen / Smetanův život a tvorbu, ale i jeho dobu a šíření / a recepci jeho děl. ".

Na chodbě před vstupem do expozice muzea je busta Bedřicha Smetany.

10.05. 2013, 23. 9. 2013