Praha 1, Staré Město, Rytířská 536/29, býv. Městská spořitelna pražská, nyní Česká spořitelna, severní vchod, vestibul, 1)

Praha 1, Staré Město, Rytířská 536/29, býv. Městská spořitelna pražská, nyní Česká spořitelna, severní vchod, vestibul, 1)

Praha 1, Staré Město, Rytířská 536/29, býv. Městská spořitelna pražská, nyní Česká spořitelna, severní vchod, vestibul, 1), - kamenná pamětní deska se zněním : " ZBUDOVÁNO / S VÍROU V TRVALÝ ROZVOJ TOHOTO ÚSTAVU / STAVBA POČALA R. 1891 A DOKONČENA R. 1894, / KDYŽ BYLI / PŘEDSEDOU VÝBORU / STAROSTA KRÁLOVSKÉHO MĚSTA PRAHY / ČENĚK GREGOR / V ŘIDITELSTVU / GUSTAV ADÁMEK, ADOLF STÝBLO, DR JAN VLČEK /  DR VLADIMÍR SRB, VÁCLAV VONDRÁČEK / A VE VÝBORU / ALOIS OLIVA, DR MATOUŠ TALÍŘ, ADOLF BLOCH, / VÁCLAV VOITL, DR EUGEN EISELT, / DR MIKULÁŠ KARLACH, JOSEF GOTTWALD, / JÓZA PAPEŽ A DR JAN KUHN / ZEMĚPANSKÝM KOMISAŘEM JOSEF PAWEK / ŘIDITELEM KANCELÁŘE DR JOSEF HUBENÝ / PROJEKTANTY A ŘIDÍCÍMI STAVBY / ARCHITEKTI / ANTONÍN WIEHL A OSVALD POLÍVKA / ČLENY STAVEBNÍHO ODBORU / ČENĚK GREGOR, KAREL STARK A RUDOLF TEREBA / Z BÝVALÝCH ČLENŮ ŘIDITELSTVA A VÝBORU / BYLI SPOLUČINNÝMI / DR JOSEF PRACHENSKÝ, DR JAKUB ŠKARDA, / DR JINDŘICH ŠOLC A FERDINAND VÍŠEK ".

Pod deskou se nalézá pamětní deska na rekonstrukci objektu (2).

7. 10. 2013