Praha 1, Staré Město, Malá Štupartská, kostel sv. Jakuba, na pilíři mezi severní boční lodí a hlavní lodí, vlevo od kazatelny, 2)

Praha 1, Staré Město, Malá Štupartská, kostel sv. Jakuba, na pilíři mezi severní boční lodí a hlavní lodí, vlevo od kazatelny, 2)

Praha 1, Staré Město, Malá Štupartská, kostel sv. Jakuba, na pilíři mezi severní boční lodí a hlavní lodí, vlevo od kazatelny - mramorová pamětní deska v latinském jazyce zmiňuje historii založení oltáře Panny Marie Bolestné. Překlad v českém jazyce : " Tento oltář byl vztyčen Všemohoucímu Bohu ke cti blahoslavené Panny Marie Bolestné. Papež Benedikt XIV. jej papežským breve obdařil každodenním svobodným a věčným privilegiem bohoslužeb za všechny zemřelé pro kterékoliv kněze dne 4. října 1751, a od generálního představeného řádu byl dne 9. března 1753 vysvěcen ".