Praha10, Kralická 1001/4, sborová síň Církve českobratrské evangelické, v síni

Praha 10, Kralická 1001/4, sborová síň Církve českobratrské evangelické, v síni, - kamenná pamětní deska s textem : " ZÁKLADNÍ KÁMEN / SBOROVÉMU DOMU / POLOŽEN 15. VI. 1930 / MODLITEBNA POSVĚCENA / 30. XI. 1930 / ROZŠÍŘENA L. P. 1936 / FARNÍ SBOR USTAVEN 1. III. 1937 / + / VARHANY POSTAVENY L. P. 1938 / PRVNÍ FARÁŘ ZVOLEN 19. 3. 1939 ".

9. 9. 2013