FARSKÝ Karel ThDr. - Praha10, Strašnice, Vinohradská 1505/161, německý evangel. hřbitov, býv. hřbit. kaple, nyní užívaná Čsl. církví husitskou, uvnitř, 2)

FARSKÝ Karel ThDr., ( 1880 - 1927 ), český katolický reformní kněz, spoluzakladatel nově vzniklé Církve čsl. husitské v r. 1920, její biskup a první patriarcha

Praha 10, Strašnice, Vinohradská 1505/161, německý evangelický hřbitov, býv. hřbitovní kaple, nyní užívaná Čsl. církví husitskou, uvnitř, 2) - busta

Na stejné stěně umístěna busta Mistra Jana Husa.

2. 9. 2013