Praha10, Vinohrady, Vinohradská 2509/214, krematorium Strašnice, západní strana předsíně Velké obřadní síně, 2)

Praha 10, Vinohrady, Vinohradská 2509/214, krematorium Strašnice, západní strana předsíně Velké obřadní síně, 2) - kamenná pamětní deska s textem : " POSTAVENO V LÉTECH 1929-1931 / NÁKLADEM POHŘEBNÍHO ÚSTAVU HLAV. MĚSTA PRAHY / KDYŽ BYL PRVNÍM PRESIDENTEM ČSL. REPUBLIKY / T. G. MASARYK / A PRVNÍM PRIMÁTOREM HLAV. MĚSTA PRAHY / JUDR. KAREL BAXA. / V DOZORČÍ RADĚ POHŘEBNÍHO ÚSTAVU HLAV. MĚSTA PRAHY / V ČAS UKONČENÍ STAVBY BYLI / PŘEDSEDA JAN ČERNÝ / ČLENOVÉ KAREL GABRIEL, VLADIMÍR KÁŠ, VÁCLAV PAŠEK, /  KAZIMÍR SIERKIES A ŘEDITEL KAREL HOFFMANN. / PROJEKT VYPRACOVAL ARCHITEKT ALOIS MEZERA / STAVBU VEDL STAVITEL TOMÁŠ AMENA ".

Ve východní části předsíně je další pamětní deska v podobné úpravě (1).

2. 9. 2013