Praha 2, Nové Město, Ječná 517/30, Gymnázium, dříve První česká reálka, na chodbě v 1. patře

Praha 2, Nové Město, Ječná 517/30, Gymnázium, dříve První česká reálka, na chodbě v 1. patře

Praha 2, Nové Město, Ječná 517/30, Gymnázium, dříve První česká reálka, na chodbě v 1. patře, - zajímavě ztvárněná pamětní keramická deska, která nás sděluje : " SEZNAM ŽÁKŮ Z VI TŘÍDY C. K. ČESKÉ VYŠŠÍ / REÁLNÉ ŠKOLY PRAŽSKÉ ROKU ŠKOLNÉHO 1864 " o celkovém počtu 71 žáků a seznam profesorského sboru o 8 členech a c. k. školního rady a ředitele ústavu J. Wenziga. Tento seznam se vztahuje pravděpodobně k výročí 25 let ukončení školní docházky, neboť na jedné z dlaždic je uveden údaj o společné schůzi 26. 5. 1889. Zajímavostí je, že školní budova je novostavbou z r. 1875 určenou pro První pražskou reálku, založenou r. 1850. Od r. 1897 je škola vedena pod názvem První česká reálka.

15. 12. 2013