Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 293/13, budova strojní fakulty ČVUT, vestibul, 1)

Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 293/13, budova strojní fakulty ČVUT, vestibul, 1)

Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 293/13, budova strojní fakulty ČVUT, vestibul, - 2 kovové pamětní desky. Prvá se zněním : " BUDOVA ČESKÉHO POLYTECHNICKÉHO / ÚSTAVU KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO, / VYNIKAJÍCÍ DÍLO NEORENESANČNÍ / ARCHITEKTURY, BYLA POSTAVENA / V LETECH 1872-74 DLE PLÁNŮ / ARCHITEKTA IGNÁCE ULLMANNA. / PO STRANÁCH PORTÁLU JSOU SOCHY / PRÁCE A VĚDA OD ANTONÍNA POPPA / A VE DRUHÉM PATŘE NADOKENNÍ / ALEGORICKÉ SOCHAŘSKÉ VÝPLNĚ / OD JOSEFA VÁCLAVA MYSLBEKA. ".

Na druhé pamětní desce text : " PO SCHVÁLENÍ NOVÉHO STATUTU / POLYTECHNICKÉHO ÚSTAVU KRÁLOVSTVÍ / ČESKÉHO ZEMSKÝM SNĚMEM BYLA NA TÉTO / ŠKOLE OD ROKU 1864 ZAHÁJENA VÝUKA / VE ČTYŘECH SAMOSTATNÝCH OBORECH : / STROJNICTVÍ, / STAVITELSTVÍ VODNÍ A SILNIČNÍ, / STAVITELSTVÍ POZEMNÍ, / TECHNICKÁ LUČBA. / TYTO OBORY SE STALY PŘEDCHŮDCI / POZDĚJŠÍCH FAKULT. DO ČELA ŠKOLY / BYL POSTAVEN REKTOR A BYLY / ZROVNOPRÁVNĚNY OBA ZEMSKÉ JAZYKY. / ROK 1864 JE PROTO POKLÁDÁN  ZA ROK / VZNIKU FAKULTY STROJNÍ ČVUT. / DESKA BYLA SLAVNOSTNÉ ODHALENA / 30. 6. 1994 U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ / ZALOŽENÍ FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE ".

Ve vestibulu jsou v sousedství další dvě pamětní desky na události v historii školy, pamětní deska na Josefa Ressla  a ve 2. patře pamětní deska na prof. Viktora Felbera.

15. 5. 2013