Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2026/5, Fyzikální fakulta UK, 2. patro, u schodiště

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2026/5, Fyzikální fakulta UK, 2. patro, u schodiště

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 2026/5, Fyzikální fakulta UK, 2. patro, u schodiště, kamenná pamětní deska s textem : " ZBUDOVÁNO V LETECH / 1905 - 1907 / ZÁSLUHOU ŘEDITELE FYSIKÁLNÍHO / ÚSTAVU KARLOVY UNIVERSITY / PROF. DR. ČEŇKA STROUHALA. / 10. IV. 1850 - 23. I. 1922. / A ZA SOUČINNOSTI / PROF. DR. BOHUMILA KUČERY. / 22. III. 1874 - 16. IV. 1921 ".  

5. 5. 2013, 31. 5. 2013