Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 455/2, Dětská nemocnice, vestibul

Praha 2, Nové Město, Ke Karlovu 455/2, Dětská nemocnice, vestibul, - kamenná pamětní deska v ozdobném rámu s textem : " ZEMSKÝ SNĚM / KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO / USNESL SE / K NÁVRHU ZEMSKĚHO VÝBORU / VYSTAVĚTI TENTO ÚSTAV NÁKLADEM ZEMSKÝM. / STAVBA PROVEDENA V LETECH 1896 1901. / V TÉTO DOBĚ BYLI / NEJVYŠŠÍM ZEMSKÝM MARŠÁLKEM / JIŘÍ KNÍŽE Z LOBKOWICZ / PŘÍSEDÍCÍMI ZEMSKÉHO VÝBORU : / KAREL ADÁMEK / DR EDUARD GRÉGR / DR JOSEF HEROLD / JULIUS LIPPERT / DR JIŘÍ PRAŽÁK / DR LUDVÍK SCHLEZINGER / VOJTĚCH HRABĚ SCHOENBORN / DR VÁCLAV ŠKARDA / DR ALBERT WERUNSKÝ. / PROJEKTANT / VRCHNÍ INŽENÝR JOSEF STRNAD. ". 

6. 5. 2013, 11. 11. 2013