Praha 2, Nové Město, Resslova 1780/8, Českoslovanská akademie obchodní, vestibul, 1)

Praha 2, Nové Město, Resslova 1780/8, Českoslovanská akademie obchodní, vestibul, 1)

Praha 2, Nové Město, Resslova 1780/8, Českoslovanská akademie obchodní, vestibul, 1) - kamenná pamětní deska s textem : " L. P. 1872. / ZA PANOVÁNÍ J. V. FRANTIŠKA JOSEFA I. / CÍSAŘE RAKOUSKÉHO, KRÁLE ČESKÉHO A.T.D. / Z PODNĚTU OBCHODNÍHO SPOLKU MERKUR / ÚSTAV TENTO ZALOŽEN / SBOREM PRO ZŘÍZENÍ A VYDRŽOVÁNÍ / ČESKOSLOVANSKÉ AKADEMIE OBCHODNÍ V PRAZE, / V JEHOŽ PRVNÍM SBORU SPRÁVNÍM BYLI : / A. OLIVA. PŘEDSEDA.  J. OTTO. NÁMĚSTEK. / ČLENOVÉ / DR. T. ČERNÝ. J. HULEŠ. V. KRIESCHE. / J. MUSIL. A. ŘIVNÁČ. DR. K. SLADKOVSKÝ. / FR. ŠIMEK. J. WENZIG. / NÁHRADNÍCI : / K. DIMMER. J. LEGLER. J. SKOKÁNEK. / ZKOUMATELÉ ÚČTŮV : / V. FABER. A. GOLDFUSS. B. TUČEK. / ŘEDITEL : / EMAN TONNER.

Ve stejném vestibulu se nachází protější pamětní deska k 20. roku trvání 1892 a PD věnovaná prezidentovi Ed. Benešovi.

6. 5. 2013, 31. 5. 2013