Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav UK, 2. patro u schodiště, 3)

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav UK, 2. patro u schodiště, 3)

Praha 2, Nové Město, U Nemocnice 1563/3, Anatomický ústav UK, 2. patro u schodiště, 3) - kovová pamětní deska pod plastikou s textem : " S HLUBOKOU ÚCTOU A VDĚČNOSTÍ MYSLÍME NA TY, / KTEŘÍ SVÝM VELKORYSÝM DAREM UMOŽŇUJÍ, ABY / ANATOMIE BYLA MÍSTEM, KDE ZEMŘELÍ UČÍ ŽIVÉ. ".

V budově jsou ve 2. patře v knihovně busty anatomů J. Janošíka a V. A. Bochdalka a ve vestibulu pamětní deska na rekonstrukci budovy.

31. 5. 2013