Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 3)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 3)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 3), - kamenná pamětní deska s textem : " VZPOMÍNEJTE NA VŮDCE SVÉ / KTEŘÍŽ VÁM MLUVILI SLOVO BOŹÍ ... / ŽID 13. 7. / V ČESKOBRATRSKEM EVANGELICKÉM / SBORU NA KRÁL. VINOHRADECH / PŮSOBILI TITO BRATŘI DUCHOVNÍ SPRÁVCOVÉ : / LUDVÍK BOHUMIL KAŠPAR OD R. 1891 DO R. 1901 /  LUDVÍK BOHUMIL MAREK OD R. 1903 DO r. 1921 / BEDŘICH JERIE OD R. 1924 DO R. 1953 / LUBOMÍR MORAVEC OD R. 1953 DO R. 1970 / BOHUSLAV OTŘÍSAL OD R: 1970 DO R. 1990 / JAROMÍR DUS OD R. 1990 DO R. 1997 / MARTIN T. ZIKMUND OD R. 2000 DO R. 2007 ".

25. 5. 2013, 2. 9. 2013