Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 2)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 2)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 2), - kamenná pamětní deska s Husovými citáty  v původním pravopisu : " TŘETÍ : ŽE MNOZÍ KNĚŽIE A MNIŠIE SWĚTSKÝM / PRÁWEM PANUJÍ NAD WELIKÝM ZBOŽÍM TĚLES- / NÝM, PROTI PŘIKÁZÁNÍ KRISTOWU  A NA PŘIEKAZU / SWÉMU ÚŘADU KNĚŽSKÉMU A K WELIKÉ ŠKODÉ PÁ / NÓM STAWU SWĚTSKÉHO : ABY TAKOVÝM KNEŽÍM / TO NEŘÁDNÉ PANOVANIE ODJATO A STAWENO BY- / LO, A ABY PODLE ČTENIE NÁM PŘÍKLADNĚ ŽIWI BYLI A / NAVEDENI BYLI K STAWU KRISTOWU A APOŠTOLSKÉMU. / ČTWRTÉ : ABY WŠICHNI HRIECHOWÉ SMRTEDLNÍ  A / ZWLÁŠTĚ ZJEWNÍ  A JINÍ NEŘÁDOWÉ ZÁKONU / BOŽIEMU ODPORNÍ ŘÁDEM A ROZUMNĚ OD TĚCH, JENŽ / ÚŘAD K TOMU MAJÍ, W KAŽDÉM STAWU BYLI  STA- / WOWÁNI A KAŽENI, A ZLÁ A KŘIWÁ POVĚSŤ v TÉ - / TO ZEMI  ABY WYČIŠTĚNA BYLA, A TAK ABY SE / OBECNÉ DOBRÉ DÁLO KRÁLOWSTWÍ A JAZYKU / ČESKÉMU. LÉTA PÁNĚ 1417. ".

V sousedství je pamětní deska s první částí Husových citátů a na protější stěně pamětní deska na představitele sboru.

25. 5. 2013, 2. 9. 2013