Praha 2, Vyšehrad, Vratislavova 30/8, Husův sbor, předsíň

Praha 2, Vyšehrad, Vratislavova 30/8, Husův sbor, předsíň

Praha 2, Vyšehrad, Vratislavova 30/8, Husův sbor, předsíň, skleněná textová pamětní deska se zněním : " DNE 16. DUBNA 1949 V TÉTO BUDOVĚ BYLY KONÁ - / NY POPRVÉ BOHOSLUŽBY ČESKOSLOVENSKÉ / CÍRKVE. DNE 28. ŘÍJNA 1949 BYL KOUPEN TENTO DŮM / NÁBOŽENSKOU OBCÍ ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE / V PRAZE - VYŠEHRADĚ. / K 25. VÝROČÍ TRVÁNÍ VYŠEHRADSKÉ NÁBOŽEN -/ SKÉ OBCE DNE 11. LISTOPADU 1950 ZŘÍZENA BO - / HOSLUŽEBNÁ SÍŇ PODLE NÁVRHU ING. ARCH. / E. RABENSTEINA, PROVEDENA VNĚJŠÍ ÚPRAVA / BUDOVY A NA PAMÁTKU MISTRA JANA Z HUSIN - / CE NAZVANÁ HUSOVÝM SBOREM. / O VZNIK A ZŘÍZENÍ TOHOTO HUSOVA SBORU SE / ZASLOUŽIL FARÁŘ Dr. J. JOKL. ".

7. 5. 2013