Praha 2, Vyšehrad, Vratislavova 33/2, obytný dům, uvnitř lékarny

Praha 2, Vyšehrad, Vratislavova 33/2, obytný dům, uvnitř lékarny

Praha 2, Vyšehrad, Vratislavova 33/2, obytný dům, uvnitř lékarny, - kamenná pamětní deska s textem : " Vybudoval / PH MR ČENĚK ŘEHÁK / prací a šetrností posvěcenou vzpomínkou / na rodiče / MARII A JOSEFA ŘEHÁKA / v jejich duchu a k uctění jejich památky / 1933-1934 ".

7. 6. 2013