Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 293/13, ČVUT, budova A - strojní fakulta, vestibul,1)

Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 293/13, ČVUT, budova A - strojní fakulta, vestibul,1)

Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 293/13, ČVUT, budova A - strojní fakulta, vestibul, 1), - 2 kovové pamětní desky. První deska je věnována obětem totalit  se zněním : " ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE / 1864-1994 / FAKULTA STROJNÍ / NA PAMÁTKU OBĚTÍ PERZEKUCE / NACISTICKÉHO A KOMUNISTICKÉHO / TOTALITNÍHO REŽIMU. / DESKA BYLA SLAVNOSTNĚ ODHALENA / 30. 6. 1994 U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROĆÍ / ZALOŽENÍ FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE ".

Na druhé desce je text : " DNE 25. ÚNORA 1948 VYŠEL OD TÉTO BUDOVY NĚKOLIKATISÍCOVÝ / PRŮVOD VYSOKOŠKOLÁKŮ NA HRAD VYSLOVIT PODPORU PRESIDENTU / DR. EDVARDU BENEŠOVI V JEHO SNAZE O ZACHOVÁNÍ DEMOKRACIE. / V NERUDOVĚ ULICI A NA HRADČANSKÉM NÁMĚSTÍ BYL PRŮVOD / BRUTÁLNĚ NAPADEN KOMUNISTICKÝMI OZBROJENCI. V NÁSLEDUJÍCÍCH / ZBĚSILÝCH PERSEKUCÍ BYLO ZE STUDIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH / PROTIPRÁVNĚ VYLOUČENO A DALŠÍCH 40 LET PRONÁSLEDOVÁNO / PŘES DESETTISÍC STUDENTŮ. / PAMĚTNÍ DESKA BYLA SLAVNOSTNĚ ODHALENA k 28. 10. 2000 / PRAŽSKÝ AKADEMICKÝ KLUB 48 ". 

Ve stejném vestibulu jsou v sousedství 2 pamětní desky z historie školy a pamětní deska na Josefa Ressla. Ve druhém patře budovy je pamětní deska na prof. Viktora Felbra. V 2. pol. r. 2013 přibyla ve vestibulu pamětní deska na založení Turistického akademického klubu.

15. 5. 2013