Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 1)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 1)

Praha 2, Vinohrady, Korunní 1440/60, Českobratrský evangelický sbor, předsíň, 1), - kamenná pamětní deska s Husovými citáty  v původním pravopisu : " WŠEM WUOBEC A KAŽDÉMU KŘESŤANU ZWLÁ- / ŠTĚ BUĎTO SWĚDOMO I OZNÁMENO, ŽE OBEC / ČESKÁ  A W NADĚJÍ BOŽÍ  WĚRNÍ KŘESŤANÉ STOJIE / A S BOŽÍ POMOCÍ STÁTI MIENIE WŠÍM STAT- / KEM I ŽIVOTEM I SMRTÍ, JAKOŽ NAJDÉLE BUDÚ /  MOCI. PROTI KAŽDÉMU ŽIWÉMU JIM  W TOM OD- / PORNÉMU, NIC O JINÉ SE NEPOSAZUJÍC A WYDÁWA- / JÍC, NEŽ O TYTO KUSY ČTYŘI KŘESŤANSKÉ A W / NOVÉM ZÁKONĚ PŘIKÁZANÉ OD PÁNA JEZU KRISTA : / NAJPRVÉ : ABY SLOVO BOŽIE PO KRÁLOWSTWÍ / ČESKÉM SVOBODNĚ A BEZ PŘEKÁŽKY OD KŘE- / SŤANSKÝCH KNĚŽÍ BYLO ZWĚSTOWÁNO A KÁZÁNO. / DRUHÉ : ABY WELEBNÁ SWÁTOSŤ TĚLA A KRVE / BOŽIE POD OBĚMA SPÓSOBAMA CHLEBA A WÍNA / WŠEM WĚRNÝM KŘESŤANUOM, JENŽ HŘIECH SMR- / TEDLNÝ NEPŘEKÁŽEL, SWOBODNĚ BYLA DÁWÁNA. ".

V sousedství je i druhá pamětní deska s pokračováním Husových citátů a na protější stěně pamětní deska na představitele sboru.

25. 5. 2013, 2. 9. 2013