Praha 3, Žižkov, Izraelská 712/1, Nový židovský hřbitov, obřadní síň, předsálí, levá strana u dveří, 1)

Praha 3, Žižkov, Izraelská 712/1, Nový židovský hřbitov, obřadní síň, předsálí, levá strana u dveří, 1) -  kamenná pamětní deska s textem : " TATO DVORANA / SE VŠEMI PŘÍSTAVBAMI URČE- / NÝMI ZA OBYDLÍ SLUHŮ A MÍST- / NOSTI ÚŘADOVACÍ, JAKOŽ I / VŠECKA JINÁ STAVENÍ NA TOM- / TO HŘBITOVĚ A ROVNĚŽ CELÝ / HŘBITOVNÍ POZEMEK, JAK ČÁSŤ / JEHO JUŽ ZDÍ OBEHNANÁ, TAK / I ONA ZA ZDI LEŽÍCÍ A KE STRA- / NĚ VÝCHODNÍ V CELKOVÉM VÝMĚ / RU 74. 037 M SE TÁHNOUCÍ : TO VŠE / JEST MAJETKEM PRAŽSKÉHO / ŽIDOVSKÉHO BRATRSTVA POHŘEB- / NÍHO, KTERÉŽ CELÝ PŘÍSLU- / ŠNÝ NÁKLAD Z VLASTNÍCH PRO- / STŘEDKŮ UHRADILO. DNE 6. / ČERVENCE 1890. ZAČALO SE NA / TOMTO HŘBITOVÉ POCHOVÁVATI, / DNE 4. ZÁŘÍ 1891. POLOŽEN BYL / ZÁKLADNÍ KÁMEN K TÉTO BUDO- / VĚ, NA JAŘE ROKU 1893. BYLA / TATO S POMOCÍ BOŽÍ DOSTA- / VENA A DNE 14. KVĚTNA 1893. / SVÉMU ÚČELU / ODEVZDÁNA. ".  

Na pravé straně dveří předsálí je obdobně vypracovaná kamenná pamětní deska 2) v hebrejštině.

23. 9. 2013