Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, Základní škola, vestibul, 4)

Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, Základní škola, vestibul, 4)

Praha 4, Chodov, Květnového vítězství 57/17, Základní škola, vestibul, 4), - kamenná pamětní deska s citátem : " TO TAKÉ PROSÍM VÁS, / ABYSTE SE / MILOVALI VESPOLEK, DOBRÝCH NÁSILÍM / TLAČITI NEDALI A PRAVDY / KAŽDÉMU PŘÁLI. / M. JAN HUS. / MLADÝM REPUBLIKÁNŮM VĚNUJÍ ".

Ve vestibulu se nacházejí busty Jana Husa a J. A. Komenského a kamenná deska s citátem J. Komenského. V 1. patře je busta M. Švabinského.

3. 6. 2013