Praha 4, Chodov, U Modré školy 2337/1, Komunitní centrum Matky Terezy, u vchodu v předsíni, 2)

Praha 4, Chodov, U Modré školy 2337/1, Komunitní centrum Matky Terezy, u vchodu v předsíni, 2)

Praha 4, Chodov, U Modré školy 2337/1, Komunitní centrum Matky Terezy, u vchodu v předsíni, 2), - skleněná pamětní deska s textem : " KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY / Bylo postaveno díky lidem dobré vůle, kteří přispěli svými dary, / modlitbami a obětavou prací. Dík patří četným sponzorům / a zahraničním i domácím církevním dárcům. / Generální dodavatel :  Metrostav a.s. Divize 1 / Autor projektu :  Ing. arch. Vítězslava Roihbauerová  Architektonický atelier Dům a město / Základní kámen položen : 27. 8. 2005 / Realizace 1. části stavby :  září 2005 -  duben 2007 / Posvěcení 1. části stavby :  26. 5. 2007 / Nejvýznamnější sponzoři 1. části stavby / ".

Následuje výčet 45 institucí a jednotlivců a také poděkování  mnohým ostatním drobnějším dárcům. Květen L. P. 2007.

V předsíni je rovněž busta Matky Terezy a pamětní deska na posvěcení základního kamene (1).

25. 5. 2012