Praha 4, Kunratice, Kostelní náměstí 16, Arcidiézní centrum Nazaret, předsíň

Praha 4, Kunratice, Kostelní náměstí 16, Arcidiézní centrum Nazaret, předsíň

Praha 4, Kunratice, Kostelní náměstí 16, Arcidiézní centrum Nazaret, předsíň, - 2 kamenné pamětní desky s textem 1) : " NAZARET / ZÁKLADNÍ KÁMEN / POSVĚTIL 27. 4. 1997 / JAN PAVEL II. " a 2) : " TENTO DŮM / BYL VYSTAVĚN / Z VELKÉ BOŽÍ DOBROTY / NA MOCNOU PŘÍMLUVU / PANNY MARIE ".

25. 5. 2013, 17. 4. 2014