Praha 4, Nusle, Táborská 500/30, Nuselská radnice, vestibul, 1)

Praha 4, Nusle, Táborská 500/30, Nuselská radnice, vestibul. 1), - kamenná pamětní deska s textem : " STAVBA RADNICE TÉTO / ZAPOČATA BYLA 6. ČERVNA / 1908, V JUBILEJNÍM ROCE / 60. LETÉHO DOKONANÉHO / PANOVÁNÍ JEHO MILOSTI / KRÁLE FRANTIŠKA JOSEFA I., /  A DOKONČENA DNE  1. SRPNA / 1909, KDYŽ BYLI : / STAROSTOU MĚSTA : / JOSEF VESELÍK, / NÁMĚSTKY STAROSTY : / MUŽÍK JAROSLAV, / JELÍNEK ANTONÍN,. / ČLENY MĚSTSKÉ RADY : / BENEDIKT JAROSLAV, / BOHÁČEK KAREL, / BYDŽOVSKÝ ALOIS, / HANNAUER KAREL, / HRABÁNEK JAROSLAV, / JIRSA FRANTIŠEK, / OBRÁZEK VÁCLAV, / PECH KAREL, / POKORNÝ VILÉM, / J.U.Dr. SOUKUP VÁCLAV ".

Na protější stěně pamětní deska s pokračováním jmen zastupitelstva(2).

6. 9. 2013