Praha 4, Nusle, Táborská 500/30, Nuselská radnice, vestibul, 2)

Praha 4, Nusle, Táborská 500/30, Nuselská radnice, vestibul, 2), - kamenná pamětní deska s textem : " ČLENY MĚSTSKÉHO / ZASTUPITELSTVA : / J.U.Dr. FRENZL ALOIS, / FRIČ ANTONÍN, / HOLOUBEK FRANTIŚEK, / HOLUB ANTONÍN, / KALIBA VOJTÉCH, / KOZÁK FRANTIŠEK, / KOZLÍK EDUARD, / LOOS KAREL Z LOOSEMFELDU, / MEGERA FRANTIŠEK, / MELICHAR ALBERT, / MĚCHURA JOSEF, / NĚMEČEK ANTONÍN, / PÁRIS JAN, PROCHÁZKA FRANTIŠEK, / SLABA JOSEF, / SVOBODA ANTONÍN, / SÝKORA ALOIS, / ŠEVČÍK ANTONÍN, / ŠPEIZL JOSEF, / ŠŤASTNÝ KAREL, / ULLÍK JAN, / VALTR JAN, / VIK BEDŘICH, /  STAVBU PROJEKTOVAL : / ARCHITEKT TUREK KAREL / A VYSTAVĚL / STAVITEL JAROSL. BENEDIKT. ".

Na protější stěně pamětní deska zakladatelská(1)

6. 9. 2013