NOSEK František Lev JUDr. - Praha 4, Záběhlice, Spořilov, Roztylské náměstí, kostel sv. Anežky České, předsíň

NOSEK František Lev JUDr. - Praha 4, Záběhlice, Spořilov, Roztylské náměstí, kostel sv. Anežky České, předsíň

NOSEK František Lev JUDr. , ( 1886 - 1935 ), čsl. právník, politik, meziválečný ministr a dlouholetý poslanec Národního shromáždění za Čsl. stranu lidovou. Jeho zásluhou byl vybudován chrám sv. Anežky.

Praha 4, Záběhlice, Spořilov, Roztylské náměstí, kostel sv. Anežky České, předsíň, - kamenná pamětní deska s textem : " VY VŠICHNI, KTERÝM SE / V TÉTO SVATYNI DOSTALO / JAKÉKOLI MILOSTI / OD DOBRÉHO BOHA / POMODLETE SE / MODLITBU PÁNĚ ZA / DR FRANTIŠKA LVA NOSKA / TERCIÁŘE SV. FRANTIŠKA / POSLANCE, MINISTRA ČSR, / KTERÝ SVOU LÁSKOU / A APOŠTOLSKOU PRACÍ / POLOŽIL JEJÍ ZÁKLADY ". 

23. 4. 2013