Praha 5, Smíchov, Holečkova 103/31, administrativní centrum Smíchov, býv. klášter Dam Srdce Ježíšova, na chodbě za vstupními dveřmi

Praha 5, Smíchov, Holečkova 103/31, administrativní centrum Smíchov, býv. klášter Dam Srdce Ježíšova, na chodbě za vstupními dveřmi

Praha 5, Smíchov, Holečkova 103/31, administrativní centrum Smíchov, býv. klášter Dam Srdce Ježíšova, na chodbě za vstupními dveřmi, - skleněná pamětní deska s textem : " Areál Smíchov se nachází v bývalém konventu a pensionátu / dam Srdce Ježíšova u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Je- / žíše ( Sacré Coure ). Roku 1872 zakoupila generální představená řeholních / pannen Srdce Pána Ježíše na Smíchově vilu č. p. 103 tovární- / ka Rieda z Riedensteinu, stojící na zahradě a patřící kdysi / hraběti Clarymu, a vystavěla zde novou řeholní budovu s kap- / lí. Zde byl zřízen vychovávací ústav pro dívky ze zámožných / rodin dle francouzského vzoru. Dne 30. řervna 1882 byl po- / ložen základní kámen k výstavbě nového chrámu, budova- / ného podle emauzského beuronského benediktina P. Ghis- / laina Béthuna v novogotickém slohu. Kostel byl v hrubé / stavbě dokončen roku 1884. Po převratu v roce 1918 byl / celý areál prodán ministerstvu pošt a telegrafů, které zde / umístilo své prezidium. Úpravy v letech 1927 a 1928 navrhoval významný český / architekt Ladislav Machoň. ". 

1. 6. 2013