Praha 5, Smíchov, Na Václavce 117/1, Husův sbor Církve čsl., v síni, 4)

Praha 5, Smíchov, Na Václavce 117/1, Husův sbor Církve čsl., v síni, 4)

Praha 5, Smíchov, Na Václavce 117/1, Husův sbor Církve čsl., v síni, 4), kamenná deska s textem : " SBOR PATRIARCHY DR. K. FARSKÉHO / ZÁKLADNÍ KÁMEN POLOŽEN 12/VI 1932 ".

Ve sborové síni se nachází památník Dr. Karla Farskéhu s bustou a dvěma kamennými deskami s citáty.

3. 6. 20132