Praha 6, Bubeneč, Krupkovo náměstí, kostel sv. Gotharda, průčelí

Praha 6, Bubeneč, Krupkovo náměstí, kostel sv. Gotharda, průčelí, kamenná pamětní deska s latinským textem s chronogramem : " DIVIno CVLtVI gotharDI / honorI aedDes eXstrVX er Vnt / regni pro Ceres ". Český překlad : K chvále Boží a ke cti sv. Gotharda tento chrám vystavěli zemští stavové.

Chronogram udává letopočet 1801, chrám byl vysvěcen 18. 10. 1801.

3. 9. 2013