Praha 6, Dejvice, Thákurova 676/3, Arcibiskupský seminář UK, předsálí, 1)

Praha 6, Dejvice, Thákurova 676/3, Arcibiskupský seminář UK, předsálí, 1)

Praha 6, Dejvice, Thákurova 676/3, Arcibiskupský seminář UK, předsálí, 1), - kamenná pamětní deska s latinským textem : " CUM BENEDICTIONE FRANCISCI CARDINALIS TOMÁŠEK / ET EPISCOPI  IOANNIS LEBEDA / IN SOLEMNITATE ASSUMPTIONIS BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE / DIE 15. AUGUSTI A. D. 1990 / NUMISMA IMMACULATAE VIRGINIS ( MEDAILLE MIRACULEUSE ) / SUPER HUNC PRIMARIUM LAPIDEM IMPOSITUM / CUM INVOCATIONE FERVENTI EIUSDEM BEATISSIMAE VIRGINIS / PROTECTIONIS PERPETUAE ". Český překlad je uveden na destičce v sousedství : S požehnáním kardinála Františka Tomáška a biskupa Jana Lebedy, o slavnosti Nanebevzetí Nejblahoslavenější Panny Marie dne 15. srpna L. P. 1990, byla vložena na tento základní kámen zázračná medailka Neposkvrněné Panny Marie s vroucí prosbou o její stálou ochranu.

Sousední pamětní deska se vztahuje k vysvěcení základního kámene v  r. 1925.

2. 6. 2013