Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 3)

Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 3)

Praha 7, Holešovice, Farského 1386/3, Husův sbor Církve čsl. husitské, předsíň, 3), - kamenná deska se zněním : " PRSŤ Z MÍSTA UPÁLENÍ / MISTRA JANA HUSA ".

V předsíni též 2 kamenné zakladatelské desky po stranách obrazu Jana Husa.

9. 6. 2013