Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám. 472/8, Základní škola, chodba, přízemí, 2)

Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám. 472/8, Základní škola, chodba, přízemí, - skleněná pamětní deska s textem : " DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI NAŠÍ ŠKOLE PO NIČIVÉ POVODNI V ROCE 2002 / LUCEMBURSKÉ  VELKOVÉVODSTVÍ, JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST  VELKOVÉVODA HENRY / SVAZ SAMARITÁNŮ HAMBURG / ČLOVĚK V TÍSNI - SPOLEČNOST PŘI ČESKÉ TELEVIZI, OPS PRAHA / READERS DIGEST VÝBĚR, S.R.O. PRAHA / INTEL CORPORATION PRAHA / SKANSKA CZ, A.S. PRAHA /  NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97 PRAHA / MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY / a dále jsou uvedeny názvy dalších 41 institucí a jednotlivců.

V sousedství je skleněná pamětní deska s poděkováním za sponzorský dar od lucemburského velkovévodství(1).

18. 11. 2013