Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám. 472/8, Základní škola, chodba, přízemí, 1)

Praha 8, Karlín, Lyčkovo nám. 472/8, Základní škola, chodba, přízemí, 1), - skleněná pamětní deska s česko-anglickým textem : " ZREKONSTRUOVÁNO ZA ŠTĚDRÉHO PŘISPĚNÍ / LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ / U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍ NÁVŠTĚVY / JEHO KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI, VELKOVÉVODY HENRIHO, / DNE 9. ŘÍJNA 2002 ".

V sousedství se nachází skleněná pamětní deska s poděkováním sponzorům za pomoc při povodni v r. 2002(2).

18. 11. 2013